KALİTE ANLAYIŞIMIZ

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Maestro Kapı ve Pencere Sistemleri, faaliyetlerini gerçekleştirirken mevcut yasal şartlara ve standartlara uyacağını, uygulamakta olduğu Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerini sürekli geliştirip iyileştireceğini taahhüt eder.
 
Amaçlarımız;
 
• Çalışanlarımızı sürekli eğiten, katılımlarını sağlayan ve takdir eden bir liderlik politikası uygulamak,
 
• Proseslerimizin performansını ölçüp, “Yalın Üretim” tekniklerini kullanarak iş sonuçlarımızı iyileştirmek, ,
 
• Tedarikçi ve müşterilerimizle işbirliği içerisinde çalışıp, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almak,
 
• Faaliyetlerimiz ve bilgi varlıklarımızla ilgili risk değerlendirmeleri sonucunda riskleri en aza indirgemek ve fırsatları değerlendirmek
 
• Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunlara yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
 
• Sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda, “yaşam döngüsü” boyunca doğal kaynak tüketimi ve atık üretimini azaltıcı ve çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak,
 
• Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı etkin olarak kullanmak ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemek,
 
• İş faaliyetlerimizi kesintisiz olarak devam ettirmek ve tüm bilgi varlıklarımızın bilgi güvenliğini sağlamak,
 
• Teknolojiyi yakından takip edip, kaliteli ve yenilikçi ürünler üreterek sektörünün daima öncü kuruluşu olmaktır.